login:  hasło:

Granty na dizajn

26-07-2018

Firma Code Design została operatorem programu z inicjatywy PARPu Granty na Dizajn!

Do kogo jest kierowany?   

Pomoc udzielana będzie mikro, małym i średnim przedsiębiorcom z branży meblarskiej, które:

 • zajmują się seryjną produkcją mebli,
 • do dnia zawarcia umowy z grantobiorcą nie zatrudniały oraz nie korzystały wcześniej z usług profesjonalnych projektantów mebli,
 • nie wyprodukowały kolekcji mebli stworzonej przez profesjonalnego projektanta
 • posiadają własne zaplecze produkcyjne i możliwości wdrożeniowe nowego wzoru.

Istnieje sześć etapów realizacji:

 1. Rekrutacja przedsiębiorców do projektu. Elementem rekrutacji będzie organizacja minimum jednego wydarzenia networkingowego dla przedsiębiorców i projektantów mebli.
 2. Przeprowadzenie procesu wzorniczego prowadzącego do zaprojektowania mebla/mebli w oparciu o autorskie wzory
 3. Doradztwo w zakresie trendów społecznych, konsumenckich i technologicznych, komunikacji i dystrybucji zaprojektowanych mebli.
 4. Zapewnienie udziału przedsiębiorców w targach branżowych Warsaw Home Expo 2019
 5. Organizacja imprezy podsumowującej realizację procesów projektowych, na której zaprezentowane zostaną powstałe w wyniku projektu meble oraz ich producenci i projektanci.
 6. Wyprodukowanie filmu dokumentującego przeprowadzone procesy projektowania mebli.

Doradztwo:

Po powstaniu produktów, Design Managerowie, którzy będą odpowiedzialni za wyświadczenie tych usług będą posiadali pełną wiedzę na temat produktu, jego charakterystyki, cech rynkowych itd. Przewidujemy kompleksową usługę doradczą związaną z kreowaniem wizerunku firmy i wdrożeniem design thinking w praktyce przedsiębiorstwa.

Usługa obejmie w szczególności:

 • Doradztwo w zakresie wprowadzenia zarządzania designem i prowadzenia procesów projektowych w małej firmie. W trakcie realizacji projektu firma zostanie przygotowana do wdrożenia procesów opartych o design (w tym do współpracy z projektantami).
 • Doradztwo w zakresie tworzenia briefu projektowego, jako kluczowego narzędzia wykorzystywanego w procesie projektowym.
 • Doradztwo w zakresie tworzenia strategii marki (brandingu). Uzupełnieniem procesu projektowego będzie doradztwo w zakresie komunikacji i tworzenia strategii marki, pod którą będą mogły być wdrażane.

Promocja:

W trakcie dwóch miesięcy poprzedzających targi, a po zakończeniu świadczenia usług doradczych, realizowane będą główne działania promocyjne. Przygotowana zostanie kampania informacyjna (obejmująca materiały promo­cyjne w formie drukowanej, roll-upy, banery itd.) oraz sfinalizowany zostanie film promocyjny (będzie on powstawał przez cały czas realizacji projektu z uwagi na konieczność zbierania materiału w trakcie trwania prac).

Powstaną dwa filmy:

 • krótki, maksymalnie dwuminutowy, który będzie pokazywać na czym polegały działania realizowane w ramach projektu oraz będzie zachęcać do zapoznania się z szerszymi informacjami na temat projektu
 • dłuższy, co najmniej dziesięciominutowy, który bardziej szczegółowo będzie pokazywać etapy i efekty współpracy przedsiębiorców z projektantami oraz będzie zawierać wypowiedzi przedstawicieli obu grup.

Targi

W ramach realizacji projektu planujemy zapewnić udział wszystkich przedsiębiorców objętych wsparcie w Międzynarodowych Targach Wyposażenia Wnętrz, Warsaw Home Expo, Nadarzyn 2019.

Planujemy wynajęcie powierzchni 200-300 m.kw. i przygotowanie stoiska. Chcemy stworzyć wspólne, spójne stoisko grupy podmiotów uczestniczących w jednym działaniu. Kluczowe znaczenie będzie dla nas miało pokazanie, że różne produkty powstają w wyniku takiego samego procesu projektowego.

W ramach udziału w targach, poza organizacją i projektem stoiska, koncepcją, imprezami towarzyszącymi, Beneficjenci będą mieli pokryte koszty (w ramach pomocy de minimis):

 • podróży służbowych pracowników przedsiębiorcy uczestniczącego w targach, w zakresie i według stawek określonych w przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju;
 • transportu i ubezpieczenia osób i eksponatów w związku z udziałem w targach i misjach gospodarczych;
 • rezerwacji miejsca wystawowego na targach;
 • opłaty rejestracyjnej za udział w targach;
 • organizacji stoiska wystawowego na targach;
 • wpisu do katalogu targowego;
 • reklamy w mediach targowych.

Konferencja podsumowująca

Konferencja odbędzie się w listopadzie 2019 roku w Warszawie. W założeniu wydarzenie podsumowujące realizację projektu będzie miało charakter merytoryczny a nie promocyjny. Na konferencji podsumowującej, chcemy w gronie ekspertów, decydentów, przedstawicieli organizacji przedsiębiorców i branży meblarskiej omówić efekty i problemy jakie wynikały z realizacji pilotażu. Bezpośrednim, wymiernym efektem będzie podsumowanie wszystkich problemów i efektów realizacji projektu przekazane PARP (materiał pokonferencyjny). Wierzymy, że działanie przyczyni się w sposób istotny do poprawy zasad finan­sowania rozwoju wzornictwa w Polsce.

Sześć etapów realizacji – finansowanie

Aktywna rekrutacja, konferencja oraz promocja to etapy w 100% finansowane przez PARP. Z kolei proces projektowy, doradztwo, udział w targach to etapy współfinansowane przez Beneficjentów na poziomie 15% pomocy de minimis.

Koszty

Koszty realizacji zadań wymienionych powyżej pokrywanych przez Beneficjenta mogą się nie znacznie różnić dla poszczególnych projektów, gdyż różne są wynagrodzenia projektantów i Design Menedżerów, którzy będą pracować z konkretnym Przedsiębiorcom. Co do zasady łączny koszt tych trzech etapów to około 200.000 zł. Różnice nie powinny wynieść więcej niż 5-7%, co w praktyce oznacza, że wszyscy Beneficjenci powinni zmieścić się w przedziale 185-215.000 zł. Z tego należy pamiętać, że Beneficjent pokrywa 15% czyli około 30.000 zł podzielone na kwartalne etapy.

Kontakt

T/F:  + 32 253 03 26
E:  info@grantynadesign.pl    |   codedesign.pl   |   facebook
CODE design sp. z o.o.   |    plac Grunwaldzki 8-10 / 639-648   |   40-950 Katowice