login:  hasło:

Gorsze nastroje konsumenckie w maju 2015 roku.

25-05-2015

Według najnowszych danych GUS, bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK) w maju wyniósł minus 13,6 i był niższy o 2,7 pkt. proc. w porównaniu do kwietnia br. Wśród składowych wskaźnika, największy spadek, bo o 4 pkt. proc. wystąpił dla oceny obecnej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego. Na kolejnym miejscu znalazły się oceny obecnej możliwości dokonywania ważnych zakupów i przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego. Dla każdej z tych ocen jest to spadek odpowiednio o 3,5 oraz 3,0 pkt. proc.

Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK) spadł o 3,0 pkt. proc. kształtując się na poziomie minus 17,2. Wartość składowej odnoszącej się do oceny przyszłego poziomu bezrobocia obniżyła się aż o 4 pkt. proc. Z kolei w przypadku składowych odnoszących się do przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego i możliwości przyszłego oszczędzania pieniędzy odnotowano spadek odpowiednio o 3,0 oraz 2,8 pkt. proc.

Wartość WWUK w maju br. jest wyższa o 3,4 pkt. proc. w porównaniu do maja roku 2014.

Materiał opracowny przez B+R Studio.