login:  hasło:

CORNET

Od maju 2015 roku, przez 2 lata OIGPM wraz z Instytutem Technologii Drewna z Poznania realizowała projekt w ramach inicjatywy CORNET pt.”Opracowanie obiektywnych metod badań dla wąskich powierzchni i krawędzi elementów meblowych”.

Do czasu rozpoczęcia realizacji projektu nie istniały dokumenty normatywne, krajowe oraz europejskie, opisujące metody badań wąskich powierzchni i krawędzi mebli. Znane były jedynie, z lat 80-tych ubiegłego stulecia, normy krajów skandynawskich, w tym szwedzkie i norweskie, często nieodpowiednie do współczesnych rozwiązań technologicznych stosowanych w przemyśle meblarskim. Spowodowało to, iż producenci mebli oraz instytuty badawczo-naukowe opracowały własne metody badań. Przykładem takich jednostek przemysłowych i/lub naukowo-badawczych są IKEA - Szwecja, AMK - Grupa Robocza Nowoczesne Meble Kuchenne – Niemcy.

Analiza wyników wykonanych na podstawie tych metod przemysłowych wskazały, iż nie zawsze pozwalały one na jakościowe zróżnicowanie wyrobów meblarskich. Niejasne definicje i kryteria oceny wyników uniemożliwiały przeprowadzenie badań z zadawalającą powtarzalnością i odtwarzalnością. W związku z tym, celem nadrzędnym projektu był rozwój nowych metod badawczych, spełniających powyższe oczekiwania. Ponadto jednolite i jasno sprecyzowane metody badawcze pozwalają prawidłowo sklasyfikować produkt i oszacować jego żywotność. Umożliwiają dokładną i szybką ocenę jakości wykończeń, a tym samym ułatwiają producentom mebli (MŚP) uzyskanie przewagi konkurencyjnej na wymagającym rynku europejskim.

Zadaniem instytucji naukowo-badawczych w projekcie było przede wszystkim wykonanie badań, ścisła współpraca ze Stowarzyszeniami oraz MŚP, raportowanie i prezentowanie wyników badań podczas spotkań oraz przygotowywanie materiałów do rozpowszechniania. Przewidywany zakres merytoryczny prac obejmował opracowanie metod badania krawędzi na: wodę, parę wodną, ciepło/temperaturę, uderzenie, adhezję oraz zmienne warunki klimatyczne. Natomiast rolą Stowarzyszeń (niemieckiego TIFH i OIGPM) było zabezpieczenie kontaktu z MŚP, rozpowszechnianie i wykorzystanie rezultatów badań wśród producentów mebli oraz organizacja szkoleń.

Wynikiem prac zrealizowanych w ramach projektu CORNET było opracowanie jasno-sprecyzowanych, obiektywnych metod badawczych dla wąskich płaszczyzn i krawędzi mebli. Nowo opracowane metody badań:

•spełniają kryteria powtarzalności i odtwarzalności,

•skutecznie różnicują wąskie płaszczyzny i krawędzie elementów meblowych,

•uwzględniają różnorodność profili krawędzi.

Powyższy projekt miał charakter międzynarodowy i prowadzony był równolegle w Polsce i w Niemczech.