login:  hasło:

Biała Księga zamówień publicznych

10-03-2015

Kierownictwo Ministerstwa Gospodarki w dniu 20 stycznia 2015 r. przyjęło dokument "Biała Księga zamówień publicznych. Sprawozdanie z konsultacji z uczestnikami systemu zamówień publicznych poświęconych ocenie funkcjonowania prawa zamówień publicznych".

Mając na uwadze znaczenie zamówień publicznych dla gospodarki, w 2014 r. Ministerstwo Gospodarki podjęło prace nad opracowaniem Białej Księgi zamówień publicznych. Biała Księga jest wynikiem szerokich konsultacji z przedstawicielami rynku zamówień publicznych, zarówno zamawiającymi jak i wykonawcami, a także organami systemu zamówień publicznych.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem pod adresem:

http://piechocinski.blog.onet.pl/files/2015/03/Biala-Ksiega-Zamowien-Publicznych.pdf