login:  hasło:

LP

Pismo Zespołu Konsultacyjnego Przemysłu Drzewnego.
03-03-2015
ZKPD przedstawia w piśmie do DGLP swoje stanowisko w sprawie planów dotyczących tzw. „uwolnienia” rynku drewna okrągłego.