login:  hasło:

MG

Szczegółowy opis 19 krajowych inteligentnych specjalizacji.
02-04-2015
Komitet Sterujący ds. kis zaakceptował opisy 19 krajowych inteligentnych specjalizacji.