login:  hasło:

Spotkanie Zespołu Konsultacyjnego Przemysłu Drzewnego.

16-02-2015

W dniu 5 lutego 2015 roku w Pile odbyło się spotkanie Zespołu Konsultacyjnego Przemysłu Drzewnego. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele: PIGPD, PN EPAL, OIGPM, STP, SPPDwP, Sklejka Bydgoszcz, Stora Enso Wood Products.

Spotkanie poświęcone było między innymi omówieniu bieżącej sytuacji zaopatrzeniowej przemysłu drzewnego i możliwości podjęcia wspólnych działań w sprawach:

  • planowanych zmian w ustawie o Lasach,
  • omówieniu obecnego systemu sprzedaży drewna oraz zmian w nim zapowiadanych przez LP.